EFOP-1.3.5-16-2016-00781 „Közös nevező”-Közösségi és Önkéntes Program- Megismerni és Megismertetni a Fogyatékossággal Élőket” c. projekt

Projektünk alapvető célja:

 • A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új kisközösségek létrehozása vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjainak bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein
 • Az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése konkrét önkéntes programok megvalósítása
 • A társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése
 • Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft-vel

Célcsoportunk:

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében hátrányos helyzetben élő 14-35 éves fiatalok, valamint azok a 60 év feletti idősödő és idős személyek, akiknek életminősége a közösségi tevékenységekbe való bevonás után javul.

A projektünkben megvalósításra kerülő tevékenységek jellege:

 • önképzés, önkéntesek képzése
 • projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása
 • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése
 • szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítésére
 • társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében
 • közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, ill. lebonyolítása
 • családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása stb.

A projektben együttműködő partnereink:

 • KAMASZ-TANYA Gyermek és ifjúsági Egyesület
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont Jász-Nagykun-Szolnik Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
 • Sclerosis Multiplexes Betegek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesülete
 • „Impulsus” Pályakezdők Munkaszocializációjával Foglalkozó Szakemberek Egyesülete
 • Nehémiás Református Támogató Szolgálat
 • „Esélyt a Hátrányos Helyzetű Embereknek” Alapítvány

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.05.02. – 2020.05.02.

Elnyert támogatás összege: 25.000.000 Ft

Támogatási intenzitás:100%