EFOP-1.3.7-17-2017-00023 
"Fogyatékos ember vagyok, de értékes” c. projekt 

A „BICE-BÓCA” Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért ( mint konzorciumvezető) a Római Katolikus Plébániával (mint konzorciumi partner) együttműködve valósítja meg az EFOP-1.3.7-17-2017-00023 azonosító számú pályázatot.

Az alapítvány célkitűzése a Magyarország területén élő, tizennyolcadik életévüket be nem töltött, fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és családjuk támogatása, különösen tanulmányaik segítése, habilitációjuk elősegítése, szabadidejük szervezése, életkörülményeik javítása. Emellett fel kívánja hívni a figyelmet a fogyatékossággal élők – mint a társadalmi kirekesztettség által egyik legveszélyeztetettebb csoport – sajátos helyzetére, a többszörös megkülönböztetés problémájára. Ezzel összhangban a projekt közvetlen célcsoportja is a hátrányos helyzetű családok, a mozgáskorlátozott és fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok.

Az alapítvány 27 éve törekszik olyan szabadidős és kulturális programokat szervezni, melyekkel olyan élményekkel gazdagíthatja a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő fiatalokat, melyek az ép társaik számára természetesek, mindennaposok míg az ő számukra elérhetetlenek lennének. Ennek fényében jelen pályázat során is megrendezésre kerül a „BICE-BÓCA” tábor, mely hosszú évek óta nyújt örömet adó, társas kapcsolatokat eredményező kikapcsolódást a táborozóknak. 

A projekt során az alábbi programok kerülnek megvalósításra:

  • Hittan tábor
  • Egyházi búcsú
  • „BICE-BÓCA” tábor
  • Szülői klub és hálózat
  • Adomány gyűjtés és kiosztás
  • Mikulás váró rendezvény
  • Sorstársi és életvezetési tanácsadás
  • Esélyegyenlősség megbeszélések
  • ·     Hátrányos helyzetűek számára workshop 

A projekt megvalósítás időszaka: 2018. 02.01.-től 2021. 01. 31.

Elnyert támogatás összege: 50.000.000 Ft

Támogatási intenzitás:100%